CONTACT

Passatge Lluís Pellicer, 5  bajos 2ª 08036 Barcelona

hair@hairspacebcn.com

Tel. 93 106 17 75

Martes a viernes de 10:30 a 19:00

Sábado de 10:00 a 15:00

® 2016 HAIR Barber Shop I Passatge Lluís Pellicer, 5 - 7 bajos 2ª  I Barcelona I 93 106 17 75